Tuyển kỹ thuật viên

Tuyển kỹ thuật viên chuyên ngánh cơ khí ,tốt nghiệp TC,CĐ.....ưu tiên mới tốt nghiệp

 

Các bài khác
Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1 -  0986580874

Kinh doanh 1 - 0986580874

Kinh doanh2 - 0984481125

Kinh doanh2 - 0984481125

Hãy gọi:0466554692

Sản phẩm tiêu biểu
Đối tác

Misubishi

CumminsdenyoPerkins

 Vivabon

Tỷ giá ngoại tệ