Tuyển kỹ thuật viên

Tuyển kỹ thuật viên chuyên ngánh cơ khí ,tốt nghiệp TC,CĐ.....ưu tiên mới tốt nghiệp

 

Các bài khác
Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh1 <br>   0986 580 874

Kinh doanh1
0986 580 874

Kinh doanh 2<br> 0984481125

Kinh doanh 2
0984481125

Hãy gọi:0466554692

Sản phẩm tiêu biểu
Đối tác

Misubishi

CumminsdenyoPerkins

 Vivabon

Tỷ giá ngoại tệ